[ Občine ]
[ Register izvajalcev ]
[ Prijava ]

IJSVO

JAVNO KOMUNALNO PODJETJE LOG D.O.O.

Sedež DOBJA VAS 187, 2390 RAVNE NA KOROŠKEM
Javne službe Občinska - Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov (celoten obseg)
Občinska - Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov (celoten obseg)
Drugo - Prevoz komunalnih odpadkov (celoten obseg)
Občinska - Odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode (celoten obseg)
Občinska - Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov (celoten obseg)
Občinska - Oskrba s pitno vodo (celoten obseg)
Območje
Vrsta izvajanja Način izvajanja Celotno območje Celoten obseg
Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov Da Da
Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov Javno podjetje Da Da
Na vrh

KOCEROD, D.O.O.

Sedež MISLINJSKA DOBRAVA 108A, 2383 ŠMARTNO PRI LITIJI
Javne službe Občinska - Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov (celoten obseg)
Občinska - Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov
Občinska - Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov
Območje
Vrsta izvajanja Način izvajanja Celotno območje Celoten obseg
Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov Javno podjetje Da Ne
Na vrh

Javno komunalno podjetje Ravne na Koroškem, d.o.o.

Sedež Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem
Javne službe Občinska - Odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode
Občinska - Oskrba s pitno vodo
Območje
Vrsta izvajanja Način izvajanja Celotno območje Celoten obseg
Odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode Javno podjetje Da Da
Oskrba s pitno vodo Javno podjetje Da Da
Na vrh