[ Občine ]
[ Register izvajalcev ]
[ Prijava ]

IJSVO

KOMUNALA KRANJ, JAVNO PODJETJE, D.O.O.

Sedež ULICA MIRKA VADNOVA 001, 4000 KRANJ
Javne službe Občinska - Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov (celoten obseg)
Občinska - Odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode (celoten obseg)
Občinska - Oskrba s pitno vodo (celoten obseg)
Območje
Vrsta izvajanja Način izvajanja Celotno območje Celoten obseg
Oskrba s pitno vodo Javno podjetje Da Da
Odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode Javno podjetje Da Da
Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov Javno podjetje Da Da
Na vrh