[ Občine ]
[ Register izvajalcev ]
[ Prijava ]

IJSVO

KOMUNALA KRANJ, JAVNO PODJETJE, D.O.O.

Sedež ULICA MIRKA VADNOVA 001, 4000 KRANJ
Javne službe Občinska - Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov (celoten obseg)
Občinska - Odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode (celoten obseg)
Občinska - Oskrba s pitno vodo (celoten obseg)
Območje
Vrsta izvajanja Način izvajanja Celotno območje Celoten obseg
Odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode Javno podjetje Da Da
Oskrba s pitno vodo Javno podjetje Da Da
Na vrh

SNAGA JAVNO PODJETJE D.O.O.

Sedež POVŠETOVA ULICA 006, 1000 LJUBLJANA
Javne službe Občinska - Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov (celoten obseg)
Občinska - Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov (celoten obseg)
Območje
Vrsta izvajanja Način izvajanja Celotno območje Celoten obseg
Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov Koncesija Da Da
Prevoz komunalnih odpadkov Koncesija Da Da
Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov Koncesija Da Da
Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov Koncesija Da Da
Na vrh