[ Občine ]
[ Register izvajalcev ]
[ Prijava ]

IJSVO

KOMUNALA TRŽIČ D.O.O.

Sedež MLAKA 006, 4290 TRŽIČ
Javne službe Občinska - Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov (celoten obseg)
Drugo - Prevoz komunalnih odpadkov (celoten obseg)
Občinska - Oskrba s pitno vodo (celoten obseg)
Občinska - Odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode (celoten obseg)
Območje
Vrsta izvajanja Način izvajanja Celotno območje Celoten obseg
Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov Koncesija Da Da
Oskrba s pitno vodo Koncesija Da Da
Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov Koncesija Da Da
Odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode Koncesija Da Da
Na vrh