[ Občine ]
[ Register izvajalcev ]
[ Prijava ]

IJSVO

OBČINA BLOKE

Sedež NOVA VAS 004A, 1385 NOVA VAS
Javne službe Občinska - Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov (celoten obseg)
Občinska - Odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode (celoten obseg)
Občinska - Oskrba s pitno vodo (celoten obseg)
Območje
Vrsta izvajanja Način izvajanja Celotno območje Celoten obseg
Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov Režijski obrat Da Da
Odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode Režijski obrat Da Da
Oskrba s pitno vodo Režijski obrat Da Da
Na vrh