[ Občine ]
[ Register izvajalcev ]
[ Prijava ]

IJSVO

KOMUNALNO PODJETJE KAMNIK D.D.

Sedež CANKARJEVA CESTA 011, 1241 KAMNIK
Javne službe Občinska - Odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode (celoten obseg)
Občinska - Oskrba s pitno vodo (celoten obseg)
Območje
Vrsta izvajanja Način izvajanja Celotno območje Celoten obseg
Oskrba s pitno vodo Koncesija Da Da
Odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode Koncesija Da Da
Na vrh

SNAGA JAVNO PODJETJE D.O.O.

Sedež POVŠETOVA ULICA 006, 1000 LJUBLJANA
Javne službe Občinska - Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov (celoten obseg)
Občinska - Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov (celoten obseg)
Območje
Vrsta izvajanja Način izvajanja Celotno območje Celoten obseg
Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov Koncesija Da Da
Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov Koncesija Da Da
Na vrh

PUBLICUS GOSPODARJENJE Z ODPADKI, TRGOVINA, LEASING, PREVOZ, D.O.O., LJUBLJANA

Sedež VODOVODNA CESTA 097, 1000 LJUBLJANA
Javne službe Drugo - Industrijska odlagališča (celoten obseg)
Občinska - Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov (celoten obseg)
Občinska - Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov (celoten obseg)
Drugo - Prevoz komunalnih odpadkov (celoten obseg)
Občinska - Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov (celoten obseg)
Območje
Vrsta izvajanja Način izvajanja Celotno območje Celoten obseg
Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov Koncesija Da Da
Na vrh