[ Občine ]
[ Register izvajalcev ]
[ Prijava ]

IJSVO

KOMUNALNO PODJETJE LOGATEC D.O.O.

Sedež TRŽAŠKA CESTA 027, 1370 LOGATEC
Javne službe Občinska - Oskrba s pitno vodo
Občinska - Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov
Občinska - Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov
Občinska - Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov
Občinska - Odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode
Območje
Vrsta izvajanja Način izvajanja Celotno območje Celoten obseg
Odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode Javno podjetje Da Da
Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov Javno podjetje Da Da
Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov Da Da
Oskrba s pitno vodo Javno podjetje Da Da
Na vrh