[ Občine ]
[ Register izvajalcev ]
[ Prijava ]

IJSVO

KOMUNALNO PODJETJE VELENJE IZVAJANJE KOMUNALNIH DEJAVNOSTI, D.O.O

Sedež KOROŠKA CESTA 037B, 3320 VELENJE
Javne službe Občinska - Oskrba s pitno vodo
Občinska - Odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode
Občinska - Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov
Občinska - Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov
Območje
Vrsta izvajanja Način izvajanja Celotno območje Celoten obseg
Oskrba s pitno vodo Javno podjetje Ne Ne
Na vrh

JAVNO PODJETJE KOMUNALA SLOVENJ GRADEC D.O.O.

Sedež PAMEČE 177A, 2380 SLOVENJ GRADEC
Javne službe Občinska - Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov (celoten obseg)
Občinska - Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov (celoten obseg)
Drugo - Prevoz komunalnih odpadkov (celoten obseg)
Občinska - Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov (celoten obseg)
Občinska - Oskrba s pitno vodo (celoten obseg)
Občinska - Odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode (celoten obseg)
Območje
Vrsta izvajanja Način izvajanja Celotno območje Celoten obseg
Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov Javno podjetje Da Da
Oskrba s pitno vodo Javno podjetje Da Da
Odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode Javno podjetje Da Da
Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov Javno podjetje Da Da
Na vrh