[ Občine ]
[ Register izvajalcev ]
[ Prijava ]

IJSVO

JKP, JAVNO KOMUNALNO PODJETJE D.O.O. SLOVENSKE KONJICE

Sedež CELJSKA CESTA 003, 3210 SLOVENSKE KONJICE
Javne službe Občinska - Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov
Občinska - Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov
Občinska - Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov
Občinska - Odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode
Občinska - Oskrba s pitno vodo (celoten obseg)
Območje
Vrsta izvajanja Način izvajanja Celotno območje Celoten obseg
Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov Javno podjetje Da Da
Oskrba s pitno vodo Javno podjetje Da Da
Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov Javno podjetje Da Da
Odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode Javno podjetje Da Da
Na vrh