[ Občine ]
[ Register izvajalcev ]
[ Prijava ]

IJSVO

KOMUNALNO STANOVANJSKA DRUŽBA D.O.O. AJDOVŠČINA

Sedež GORIŠKA CESTA 023B, 5270 AJDOVŠČINA
Javne službe Drugo - Prevoz komunalnih odpadkov (celoten obseg)
Občinska - Odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode (celoten obseg)
Občinska - Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov (celoten obseg)
Občinska - Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov (celoten obseg)
Občinska - Oskrba s pitno vodo (celoten obseg)
Občinska - Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov (celoten obseg)
Območje
Vrsta izvajanja Način izvajanja Celotno območje Celoten obseg
Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov Javno podjetje Da Da
Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov Da Da
Odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode Javno podjetje Da Da
Oskrba s pitno vodo Javno podjetje Da Da
Na vrh