[ Občine ]
[ Register izvajalcev ]
[ Prijava ]

IJSVO

JAVNO PODJETJE KOMUNALA VODICE, D.O.O.

Sedež KOPITARJEV TRG 001, 1217 VODICE
Javne službe Občinska - Odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode (celoten obseg)
Občinska - Oskrba s pitno vodo (celoten obseg)
Območje
Vrsta izvajanja Način izvajanja Celotno območje Celoten obseg
Odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode Javno podjetje Da Da
Oskrba s pitno vodo Javno podjetje Da Da
Na vrh