[ Občine ]
[ Register izvajalcev ]
[ Prijava ]

IJSVO

JKP, JAVNO KOMUNALNO PODJETJE D.O.O. SLOVENSKE KONJICE

Sedež CELJSKA CESTA 003, 3210 SLOVENSKE KONJICE
Javne službe Občinska - Odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode
Občinska - Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov
Občinska - Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov
Občinska - Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov
Občinska - Oskrba s pitno vodo (celoten obseg)
Območje
Vrsta izvajanja Način izvajanja Celotno območje Celoten obseg
Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov Ne Ne
Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov Ne Ne
Na vrh

OBČINA ZREČE

Sedež CESTA NA ROGLO 013B, 3214 ZREČE
Javne službe Občinska - Oskrba s pitno vodo (celoten obseg)
Občinska - Odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode (celoten obseg)
Območje
Vrsta izvajanja Način izvajanja Celotno območje Celoten obseg
Oskrba s pitno vodo Režijski obrat Da Da
Odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode Da Da
Na vrh