[ Občine ]
[ Register izvajalcev ]
[ Prijava ]

IJSVO

JAVNO PODJETJE VODOVOD-KANALIZACIJA SNAGA D.O.O.

Sedež VODOVODNA CESTA 090, 1000 LJUBLJANA
Javne službe Občinska - Oskrba s pitno vodo (celoten obseg)
Občinska - Odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode (celoten obseg)
Območje
Vrsta izvajanja Način izvajanja Celotno območje Celoten obseg
Odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode Da Da
Na vrh

OBČINA HORJUL

Sedež Občinski trg 1, 1354 Horjul
Javne službe Občinska - Oskrba s pitno vodo (celoten obseg)
Območje
Vrsta izvajanja Način izvajanja Celotno območje Celoten obseg
Oskrba s pitno vodo Režijski obrat Da Da
Na vrh