[ Občine ]
[ Register izvajalcev ]
[ Prijava ]

IJSVO

JAVNO PODJETJE CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE - KAMNIK D.O.O.

Sedež ŠTUDLJANSKA CESTA 091, 1230 DOMŽALE
Javne službe Občinska - Odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode (celoten obseg)
Območje
Vrsta izvajanja Način izvajanja Celotno območje Celoten obseg
Odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode Javno podjetje Da Da
Na vrh

OBČINA KOMENDA

Sedež ZAJČEVA CESTA 023, 1218 KOMENDA
Javne službe Občinska - Odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode (celoten obseg)
Občinska - Oskrba s pitno vodo (celoten obseg)
Območje
Vrsta izvajanja Način izvajanja Celotno območje Celoten obseg
Odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode Režijski obrat Da Da
Oskrba s pitno vodo Režijski obrat Da Da
Na vrh

PUBLICUS GOSPODARJENJE Z ODPADKI, TRGOVINA, LEASING, PREVOZ, D.O.O., LJUBLJANA

Sedež VODOVODNA CESTA 097, 1000 LJUBLJANA
Javne službe Drugo - Prevoz komunalnih odpadkov (celoten obseg)
Občinska - Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov (celoten obseg)
Občinska - Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov (celoten obseg)
Občinska - Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov (celoten obseg)
Drugo - Industrijska odlagališča (celoten obseg)
Območje
Vrsta izvajanja Način izvajanja Celotno območje Celoten obseg
Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov Koncesija Da Da
Prevoz komunalnih odpadkov Koncesija Da Da
Na vrh