[ Občine ]
[ Register izvajalcev ]
[ Prijava ]

IJSVO

KOMUNALNO PODJETJE PTUJ D.D.

Sedež PUHOVA ULICA 010, 2250 PTUJ
Javne službe Občinska - Oskrba s pitno vodo
Občinska - Odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode (celoten obseg)
Območje
Vrsta izvajanja Način izvajanja Celotno območje Celoten obseg
Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov Koncesija Da Da
Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov Koncesija Da Da
Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov Koncesija Da Da
Odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode Da Da
Oskrba s pitno vodo Koncesija Da Da
Na vrh