[ Občine ]
[ Register izvajalcev ]
[ Prijava ]

IJSVO

KOSTAK, KOMUNALNO IN GRADBENO PODJETJE, D.D.

Sedež LESKOVŠKA CESTA 002A, 8270 KRŠKO
Javne službe Občinska - Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov (celoten obseg)
Občinska - Oskrba s pitno vodo (celoten obseg)
Drugo - Prevoz komunalnih odpadkov (celoten obseg)
Občinska - Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov (celoten obseg)
Občinska - Odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode (celoten obseg)
Občinska - Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov (celoten obseg)
Območje
Vrsta izvajanja Način izvajanja Celotno območje Celoten obseg
Oskrba s pitno vodo Koncesija Da Da
Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov Koncesija Da Da
Odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode Koncesija Da Da
Na vrh

CEROD, CENTER ZA RAVNANJE Z ODPADKI, D.O.O., JAVNO PODJETJE

Sedež KETTEJEV DREVORED 003, 8000 NOVO MESTO
Javne službe
Območje
Vrsta izvajanja Način izvajanja Celotno območje Celoten obseg
Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov Da Da
Na vrh