[ Občine ]
[ Register izvajalcev ]
[ Prijava ]

IJSVO

JAVNO PODJETJE VODOVOD-KANALIZACIJA SNAGA D.O.O.

Sedež VODOVODNA CESTA 090, 1000 LJUBLJANA
Javne službe Občinska - Odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode (celoten obseg)
Občinska - Oskrba s pitno vodo (celoten obseg)
Območje
Vrsta izvajanja Način izvajanja Celotno območje Celoten obseg
Oskrba s pitno vodo Javno podjetje Ne Da
Odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode Da Da
Na vrh

OBČINA DOBROVA-POLHOV GRADEC

Sedež STARA CESTA 013, 1356 DOBROVA
Javne službe Občinska - Oskrba s pitno vodo (celoten obseg)
Območje
Vrsta izvajanja Način izvajanja Celotno območje Celoten obseg
Oskrba s pitno vodo Režijski obrat Ne Da
Na vrh