[ Občine ]
[ Register izvajalcev ]
[ Prijava ]

IJSVO

KOMUNALA TREBNJE D.O.O.

Sedež Metelkova ulica 30, 8210 TREBNJE
Javne službe Občinska - Oskrba s pitno vodo (celoten obseg)
Občinska - Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov (celoten obseg)
Občinska - Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov (celoten obseg)
Drugo - Prevoz komunalnih odpadkov (celoten obseg)
Občinska - Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov (celoten obseg)
Občinska - Odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode (celoten obseg)
Območje
Vrsta izvajanja Način izvajanja Celotno območje Celoten obseg
Oskrba s pitno vodo Javno podjetje Ne Da
Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov Javno podjetje Da Da
Odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode Javno podjetje Da Da
Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov Javno podjetje Da Da
Na vrh

DANA, PROIZVODNJA IN PRODAJA PIJAČ, d.o.o.

Sedež GLAVNA CESTA 034, 8233 MIRNA
Javne službe Občinska - Oskrba s pitno vodo (celoten obseg)
Območje
Vrsta izvajanja Način izvajanja Celotno območje Celoten obseg
Oskrba s pitno vodo Koncesija Ne Da
Na vrh