[ Občine ]
[ Register izvajalcev ]
[ Prijava ]

IJSVO

JAVNO PODJETJE–AZIENDA PUBBLICA MARJETICA KOPER, d.o.o.-s.r.l.

Sedež ULICA 15.MAJA 004, 6000 KOPER - CAPODISTRIA
Javne službe Občinska - Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov (celoten obseg)
Občinska - Odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode (celoten obseg)
Drugo - Prevoz komunalnih odpadkov (celoten obseg)
Občinska - Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov (celoten obseg)
Občinska - Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov (celoten obseg)
Območje
Vrsta izvajanja Način izvajanja Celotno območje Celoten obseg
Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov Javno podjetje Da Da
Na vrh

JAVNO PODJETJE - AZIENDA PUBLICA RIŽANSKI VODOVOD KOPER D.O.O. - S.R.L.

Sedež ULICA 15.MAJA 013, 6000 KOPER - CAPODISTRIA
Javne službe Občinska - Oskrba s pitno vodo (celoten obseg)
Območje
Vrsta izvajanja Način izvajanja Celotno območje Celoten obseg
Oskrba s pitno vodo Javno podjetje Da Da
Na vrh