[ Občine ]
[ Register izvajalcev ]
[ Prijava ]

IJSVO

OBČINA GORENJA VAS-POLJANE

Sedež POLJANSKA CESTA 087, 4224 GORENJA VAS
Javne službe Občinska - Oskrba s pitno vodo (celoten obseg)
Občinska - Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov (celoten obseg)
Drugo - Prevoz komunalnih odpadkov (celoten obseg)
Občinska - Odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode (celoten obseg)
Območje
Vrsta izvajanja Način izvajanja Celotno območje Celoten obseg
Oskrba s pitno vodo Režijski obrat Da Da
Odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode Režijski obrat Da Da
Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov Režijski obrat Da Da
Na vrh