[ Občine ]
[ Register izvajalcev ]
[ Prijava ]

IJSVO

KOMUNALNO PODJETJE PTUJ D.D.

Sedež PUHOVA ULICA 010, 2250 PTUJ
Javne službe Občinska - Oskrba s pitno vodo
Občinska - Odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode (celoten obseg)
Območje
Vrsta izvajanja Način izvajanja Celotno območje Celoten obseg
Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov Koncesija Da Da
Odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode Da Da
Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov Koncesija Da Da
Oskrba s pitno vodo Koncesija Da Da
Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov Koncesija Da Da
Na vrh

KOMUNALNO PODJETJE ORMOŽ D.O.O.

Sedež HARDEK 021C, 2270 ORMOŽ
Javne službe Občinska - Oskrba s pitno vodo (celoten obseg)
Občinska - Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov (celoten obseg)
Drugo - Prevoz komunalnih odpadkov (celoten obseg)
Občinska - Odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode (celoten obseg)
Območje
Vrsta izvajanja Način izvajanja Celotno območje Celoten obseg
Meritve, pregledi in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov Koncesija Da Da
Na vrh