[ Občine ]
[ Register izvajalcev ]
[ Prijava ]

IJSVO

JAVNO KOMUNALNO PODJETJE GROSUPLJE D.O.O.

Sedež CESTA NA KRKO 007, 1290 GROSUPLJE
Javne službe Občinska - Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov (celoten obseg)
Občinska - Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov (celoten obseg)
Drugo - Prevoz komunalnih odpadkov (celoten obseg)
Občinska - Oskrba s pitno vodo (celoten obseg)
Občinska - Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov (celoten obseg)
Občinska - Odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode (celoten obseg)
Območje
Vrsta izvajanja Način izvajanja Celotno območje Celoten obseg
Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov Da Da
Oskrba s pitno vodo Javno podjetje Da Da
Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov Da Da
Odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode Da Da
Na vrh

KRAJEVNA SKUPNOST VIŠNJA GORA

Sedež MESTNI TRG 021, 1294 VIŠNJA GORA
Javne službe
Območje
Vrsta izvajanja Način izvajanja Celotno območje Celoten obseg
Oskrba s pitno vodo Koncesija Ne Ne
Na vrh