[ Občine ]
[ Register izvajalcev ]
[ Prijava ]

IJSVO

JAVNO PODJETJE KOMUNALA IZOLA, D.O.O. AZIENDA PUBBLICA KOMUNALA ISOLA, S.R.L.

Sedež INDUSTRIJSKA CESTA 008, 6310 IZOLA - ISOLA
Javne službe Občinska - Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov (celoten obseg)
Občinska - Odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode (celoten obseg)
Drugo - Prevoz komunalnih odpadkov (celoten obseg)
Občinska - Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov (celoten obseg)
Občinska - Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov (celoten obseg)
Območje
Vrsta izvajanja Način izvajanja Celotno območje Celoten obseg
Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov Da Da
Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov Javno podjetje Da Da
Odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode Da Da
Na vrh

SIMBIO, DRUŽBA ZA RAVNANJE Z ODPADKI D.O.O.

Sedež TEHARSKA CESTA 049, 3000 CELJE
Javne službe Občinska - Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov
Občinska - Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov
Območje
Vrsta izvajanja Način izvajanja Celotno območje Celoten obseg
Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov Da Da
Na vrh

JAVNO PODJETJE - AZIENDA PUBLICA RIŽANSKI VODOVOD KOPER D.O.O. - S.R.L.

Sedež ULICA 15.MAJA 013, 6000 KOPER - CAPODISTRIA
Javne službe Občinska - Oskrba s pitno vodo (celoten obseg)
Območje
Vrsta izvajanja Način izvajanja Celotno območje Celoten obseg
Oskrba s pitno vodo Javno podjetje Da Da
Na vrh