[ Občine ]
[ Register izvajalcev ]
[ Prijava ]

IJSVO

JAVNO PODJETJE CENTER ZA RAVNANJE Z ODPADKI PUCONCI D.O.O.

Sedež VANEČA 081, 9201 PUCONCI
Javne službe Občinska - Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov (celoten obseg)
Občinska - Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov (celoten obseg)
Občinska - Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov (celoten obseg)
Območje
Vrsta izvajanja Način izvajanja Celotno območje Celoten obseg
Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov Da Da
Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov Da Da
Na vrh

EKO-PARK D.O.O. LENDAVA, JAVNO PODJETJE OKO-PARK KFT. LENDVA, KOZHASZNU VALLALAT

Sedež TRG LJUDSKE PRAVICE 005, 9220 LENDAVA - LENDVA
Javne službe Občinska - Oskrba s pitno vodo (celoten obseg)
Občinska - Odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode
Občinska - Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov (celoten obseg)
Območje
Vrsta izvajanja Način izvajanja Celotno območje Celoten obseg
Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov Javno podjetje Da Da
Oskrba s pitno vodo Javno podjetje Da Da
Odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode Javno podjetje Da Da
Na vrh