[ Občine ]
[ Register izvajalcev ]
[ Prijava ]

IJSVO

KOMUNALA TOLMIN JAVNO PODJETJE D.O.O.

Sedež POLJUBINJ 089H, 5220 TOLMIN
Javne službe Občinska - Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov (celoten obseg)
Drugo - Industrijska odlagališča (celoten obseg)
Občinska - Odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode (celoten obseg)
Občinska - Oskrba s pitno vodo (celoten obseg)
Občinska - Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov (celoten obseg)
Drugo - Prevoz komunalnih odpadkov (celoten obseg)
Občinska - Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov (celoten obseg)
Območje
Vrsta izvajanja Način izvajanja Celotno območje Celoten obseg
Odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode Javno podjetje Da Da
Oskrba s pitno vodo Javno podjetje Da Da
Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov Javno podjetje Da Da
Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov Javno podjetje Da Da
Na vrh