[ Občine ]
[ Register izvajalcev ]
[ Prijava ]

IJSVO

VODOVODI IN KANALIZACIJA NOVA GORICA D.D.

Sedež CESTA 25. JUNIJA 001B, 5000 NOVA GORICA
Javne službe Občinska - Oskrba s pitno vodo (celoten obseg)
Občinska - Odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode (celoten obseg)
Območje
Vrsta izvajanja Način izvajanja Celotno območje Celoten obseg
Oskrba s pitno vodo Javno podjetje Ne Da
Odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode Javno podjetje Da Da
Na vrh

JAVNO PODJETJE KRAŠKI VODOVOD SEŽANA D.O.O.

Sedež BAZOVIŠKA CESTA 006, 6210 SEŽANA
Javne službe Občinska - Odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode (celoten obseg)
Občinska - Oskrba s pitno vodo (celoten obseg)
Območje
Vrsta izvajanja Način izvajanja Celotno območje Celoten obseg
Oskrba s pitno vodo Javno podjetje Ne Da
Na vrh

KOMUNALA KOMUNALNO PODJETJE NOVA GORICA D.D.

Sedež CESTA 25. JUNIJA 001, 5000 NOVA GORICA
Javne službe Občinska - Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov (celoten obseg)
Drugo - Prevoz komunalnih odpadkov (celoten obseg)
Občinska - Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov (celoten obseg)
Občinska - Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov (celoten obseg)
Območje
Vrsta izvajanja Način izvajanja Celotno območje Celoten obseg
Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov Koncesija Da Da
Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov Koncesija Da Da
Na vrh