[ Občine ]
[ Register izvajalcev ]
[ Prijava ]

IJSVO

JAVNO PODJETJE VODOVOD-KANALIZACIJA SNAGA D.O.O.

Sedež VODOVODNA CESTA 090, 1000 LJUBLJANA
Javne službe Občinska - Odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode (celoten obseg)
Občinska - Oskrba s pitno vodo (celoten obseg)
Območje
Vrsta izvajanja Način izvajanja Celotno območje Celoten obseg
Oskrba s pitno vodo Javno podjetje Ne Da
Odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode Javno podjetje Ne Da
Na vrh

JAVNO KOMUNALNO PODJETJE BREZOVICA D.O.O.

Sedež KAMNIK POD KRIMOM 006, 1352 PRESERJE
Javne službe Občinska - Odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode (celoten obseg)
Občinska - Oskrba s pitno vodo (celoten obseg)
Območje
Vrsta izvajanja Način izvajanja Celotno območje Celoten obseg
Oskrba s pitno vodo Javno podjetje Ne Da
Odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode Javno podjetje Ne Da
Na vrh