[ Občine ]
[ Register izvajalcev ]
[ Prijava ]

IJSVO

CEROD, CENTER ZA RAVNANJE Z ODPADKI, D.O.O., JAVNO PODJETJE

Sedež KETTEJEV DREVORED 003, 8000 NOVO MESTO
Javne službe
Območje
Vrsta izvajanja Način izvajanja Celotno območje Celoten obseg
Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov Da Da
Na vrh

Javno podjetje Komunala Brežice d.o.o.

Sedež Cesta bratov Milavcev 42, 8250 Brežice
Javne službe Občinska - Oskrba s pitno vodo (celoten obseg)
Drugo - Prevoz komunalnih odpadkov (celoten obseg)
Občinska - Odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode (celoten obseg)
Občinska - Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov (celoten obseg)
Območje
Vrsta izvajanja Način izvajanja Celotno območje Celoten obseg
Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov Da Da
Odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode Javno podjetje Da Da
Prevoz komunalnih odpadkov Da Da
Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov Da Da
Prevoz komunalnih odpadkov Da Da
Oskrba s pitno vodo Javno podjetje Da Da
Odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode Javno podjetje Da Da
Na vrh