[ Občine ]
[ Register izvajalcev ]
[ Prijava ]

IJSVO

JAVNO PODJETJE OKOLJE PIRAN D.O.O. - AZIENDA PUBBLICA OKOLJE PIRANO S.R.L., PIRAN, FORNAČE 33

Sedež ARZE 001B, 6330 PIRAN - PIRANO
Javne službe Drugo - Prevoz komunalnih odpadkov (celoten obseg)
Občinska - Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov (celoten obseg)
Občinska - Odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode (celoten obseg)
Občinska - Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov (celoten obseg)
Občinska - Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov (celoten obseg)
Območje
Vrsta izvajanja Način izvajanja Celotno območje Celoten obseg
Odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode Javno podjetje Da Ne
Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov Javno podjetje Ne Ne
Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov Javno podjetje Ne Da
Na vrh

JAVNO PODJETJE - AZIENDA PUBLICA RIŽANSKI VODOVOD KOPER D.O.O. - S.R.L.

Sedež ULICA 15.MAJA 013, 6000 KOPER - CAPODISTRIA
Javne službe Občinska - Oskrba s pitno vodo (celoten obseg)
Območje
Vrsta izvajanja Način izvajanja Celotno območje Celoten obseg
Oskrba s pitno vodo Javno podjetje Da Da
Na vrh