[ Občine ]
[ Register izvajalcev ]
[ Prijava ]

IJSVO

JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA, VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O., POSTOJNA

Sedež JERŠICE 003, 6230 POSTOJNA
Javne službe Občinska - Oskrba s pitno vodo (celoten obseg)
Občinska - Odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode (celoten obseg)
Območje
Vrsta izvajanja Način izvajanja Celotno območje Celoten obseg
Oskrba s pitno vodo Javno podjetje Da Da
Odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode Javno podjetje Da Da
Na vrh

PUBLICUS GOSPODARJENJE Z ODPADKI, TRGOVINA, LEASING, PREVOZ, D.O.O., LJUBLJANA

Sedež VODOVODNA CESTA 097, 1000 LJUBLJANA
Javne službe Drugo - Prevoz komunalnih odpadkov (celoten obseg)
Občinska - Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov (celoten obseg)
Občinska - Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov (celoten obseg)
Občinska - Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov (celoten obseg)
Drugo - Industrijska odlagališča (celoten obseg)
Območje
Vrsta izvajanja Način izvajanja Celotno območje Celoten obseg
Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov Koncesija Da Da
Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov Da Da
Na vrh